FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05/02/2020 đến 11/02/2020 - New Detail

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05/02/2020 đến 11/02/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 16:49:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05/02/2020 đến 11/02/2020

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo  thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 05/02/2020 đến 11/02/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 165900_-5-den-11.2.2020.pdf