PLX: Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - New Detail

PLX: Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 16:46:00

PLX: Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 165908_rinh-hop-DHCD-TN.pdf