STK: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT - New Detail

STK: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 16:44:00

STK: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 165911_-CTHDQT-thay-the.pdf