KBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - New Detail

KBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 17:26:00

KBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã CK: KBC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 172349_HDCD-TN-nam-2020.pdf