REE: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền - New Detail

REE: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 17:23:00

REE: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã CK: REE) như sau:


Tài liệu đính kèm
 172352_-ung-co-tuc-2019.pdf