HAF: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 - New Detail

HAF: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Hai 2020 09:30:00

HAF: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019

.


Tài liệu đính kèm
 000000009043114_HAF_Giai_trinh_NNTD_LNST_BCTC_quy_4_va_BCTC_hop_nhat_quy_4_nam_2019.pdf
 000000009043032_HAF_BCTC_hopnhat_quy_4_nam_2019DN.pdf