VHC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - New Detail

VHC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Ba 2020 10:59:00

VHC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105435_huc-DHDCDTN-2020.pdf