PTC: Giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC cho năm tài chính 2019 - New Detail

PTC: Giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC cho năm tài chính 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Ba 2020 10:57:00

PTC: Giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện thông báo giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC cho năm tài chính 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105438_ru-Cua-Kiem-Toan.pdf