VNA: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán - New Detail

VNA: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Ba 2020 11:17:00

VNA: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

.


Tài liệu đính kèm
 000000009190735_Giai_trinh_y_kien_kiem_toan_2019_VNA_signed.pdf