CLX: Báo cáo tài chính năm 2019 - New Detail

CLX: Báo cáo tài chính năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Ba 2020 11:38:00

CLX: Báo cáo tài chính năm 2019


Tài liệu đính kèm
 000000009191409_53CHOLIMEX_giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_sau_thue_BCTC_hop_nhat.pdf
 000000009180469_BCTC_hop_nhat_nam_2019.pdf