VGC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - New Detail

VGC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Tư 2020 17:53:00

VGC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã CK: VGC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 175547_Thuong-Nien-2020.pdf