VJC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - New Detail

VJC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Tư 2020 17:51:00

VJC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 175614_thuong-nien-2020.pdf