VOS: Giải trình chậm công bố Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Mười Một 2018 17:30:00

VOS: Giải trình chậm công bố Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam giải trình chậm công bố Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181108_20181108--VOS--Giai-Trinh-Cham-CBTT.pdf