AAA: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Mười Một 2018 16:11:00

AAA: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181112_20181112--AAA--BC-ket-qua-phat-hanh-trai-phieu.pdf