AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Hai 2018 17:17:00

AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181207_20181207--AAA--Bao-cao-giao-dich-co-phieu-AAA-cua-nguoi-lien-quan.pdf