VPK: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng 2019 15:49:00

VPK: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190125_20190125--VPK--Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2018.pdf