VE4: Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2018

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 06 Tháng Ba 2019 08:31:00

VE4: Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2018

.


Tài liệu đính kèm
  000000008159967_GT_nguyen_nhan_CL_loi_nhuan_sau_thue_truoc_va_sau_kiem_toan_BCTC_2018.pdf