AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Ba 2019 13:29:00

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190318_20190318--AAA---Giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan.-BCTC-hop-nhat-nam-2018-kiem-toan.pdf
  20190318_20190318--AAA---Giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan.-BCTC-rieng-nam-2018-kiem-toan.pdf