VHM11726 Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Tư 2019 14:32:00

VHM11726 Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 của Trái phiếu NHN102020 (mã CK: VHM11726) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190401_20190401--VHM11726--THONG-BAO-NGAY-DKCC-TRA-LAI-TP-KY-3.pdf