VPK: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2019 17:39:00

VPK: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã CK: VPK) sang diện kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190405_20190405--VPK--TB-chuyen-co-phieu-sang-dien-kiem-soat.pdf