AAA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Kallang Limited

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2019 17:12:00

AAA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Kallang Limited

Kallang Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190411_20190411--AAA--BC-thay-doi-so-huu-co-dong-lon.pdf