AAA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Tư 2019 17:32:00

AAA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--AAA--Bien-ban-Nghi-quyet-DHCD-2019.pdf