VHM11726 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/04/2019 đến và không bao gồm ngày 19/10/2019)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Tư 2019 17:30:00

VHM11726 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/04/2019 đến và không bao gồm ngày 19/10/2019)

Trái phiếu NHN102020 (mã CK: VHM11726) của Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 19/04/2019 đến và không bao gồm ngày 19/10/2019) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--VHM11726--THONG-BAO-LAI-TRAI-PHIEU-KY-TINH-LAI-04.pdf