TTZ: Công bố thông tin nhận được công văn gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ của SKHDT

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Tư 2019 14:21:00

TTZ: Công bố thông tin nhận được công văn gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ của SKHDT

.


Tài liệu đính kèm
  000000008393153_CB_Gia_han_hop_co_dong_signed.pdf