AAA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Tư 2019 16:08:00

AAA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190426_20190426--AAA---Giai-trinh-chenh-lech-LNST-quy-1.2019.pdf
  20190426_20190426--AAA---Giai-trinh-chenh-lech-LNST-quy-1.2019.-Hop-nhat.pdf