HOT: Đính chính Quyết định số 20/2019 và Thông báo số 86 ngày 29/04/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Năm 2019 17:19:00

HOT: Đính chính Quyết định số 20/2019 và Thông báo số 86 ngày 29/04/2019

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An đính chính Quyết định số 20/2019 và Thông báo số 86 ngày 29/04/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190507_20190507--HOT--CV-dinh-chinh-ty-le-chi-tra-co-tuc.pdf