VHM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Năm 2019 17:28:00

VHM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190528_20190528--VHM--CBTT-vv-BBH--NQ-DHDCD-TN-2019.pdf