AAM: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Sáu 2019 16:51:00

AAM: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190626_20190626--AAM---NQ-HDQT-Tam-ung-co-tuc-2019.pdf