VHM: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2019 17:42:00

VHM: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 28 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190701_20190701--VHM--CBTT-GCN-DKDN-thay-doi-lan-28--ngay-28.6.2019.pdf