VHM: Thông báo Quyết định về nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Phát triển Thành phố Xanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2019 13:45:00

VHM: Thông báo Quyết định về nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Phát triển Thành phố Xanh

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo Quyết định về nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Phát triển Thành phố Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190703_20190703--VHM--CBTT-vv-nhan-chuyen-nhuong-co-phan-Thanh-pho-Xanh.pdf