VHM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2019 15:52:00

VHM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190710_20190710--VHM--CBTT-vv-Ky-ket-HD-kiem-toan-nien-do-2019.pdf