VHM: Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Bảy 2019 15:58:00

VHM: Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190710_20190709--VHM--CBTT-QD-CT-HDQT-vv-nhan-chuyen-nhuong-CP.pdf