OPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Bảy 2019 17:30:00

OPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190729_20190729--OPC--Bao-Cao-Tinh-Hinh-Quan-Tri-6-Thang-Dau-Nam-2019.pdf