VHM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Bảy 2019 16:35:00

VHM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Vinhomes công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190730_20190730--VHM--BC-Tinh-hinh-Quan-tri-Cong-ty-6-thang-nam-2019.pdf