VHM: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Bảy 2019 16:39:00

VHM: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018

Công ty Cổ phần Vinhomes công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190730_20190730--VHM--CBTT-NQ-HDQT-vv-Chi-tra-co-tuc-bang-tien-mat.pdf