GEX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Chín 2019 17:24:00

GEX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190904_20190904--GEX--BCKQ-Phat-Hanh-CP-tang-Von-tu-Nguon-Von-CSH.pdf