GEX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Chín 2019 17:25:00

GEX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190904_20190904--GEX--CBTT-Thay-Doi-So-Luong-CP-Dang-Luu-Hanh.pdf