VHM11802: Thông báo lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 13/09/2019 đến và không bao gồm ngày 13/03/2020)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Chín 2019 17:46:00

VHM11802 Thông báo lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 13/09/2019 đến và không bao gồm ngày 13/03/2020)

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo lãi Trái phiếu VHM092020 (mã CK: VHM11802) kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 13/09/2019 đến và không bao gồm ngày 13/03/2020) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911-VHM11802--THONG-BAO-LAI-TP-KY-03.pdf