Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Chín 2019 17:42:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190912_20190912--Chungquyen.VHM.KIS.M.CA.T.01--BCKQPH.pdf