VHM: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần công ty con

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Chín 2019 17:31:00

VHM: Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần công ty con

Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190930_20190930--VHM--CBTT-chuyen-nhuong-co-phan-cong-ty-con.pdf