AAA: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Mười 2019 13:55:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191016_20191016--AAA---CBTT-vv-dung-thuc-hien-phuong-an-phat-hanh-ESOP-nam-2019.pdf