AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài - Hoa Kỳ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một 2019 17:50:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài - Hoa Kỳ

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài - Hoa Kỳ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191111_20191108--AAA---CBTT-NQ-HDQT-thong-qua-chu-truong-dau-tu.pdf