GSP: Biên bản họp Ban kiểm soát về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý công nợ Công ty đến 30/09/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Một 2019 17:32:00

GSP: Biên bản họp Ban kiểm soát về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý công nợ Công ty đến 30/09/2019

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế công bố Biên bản họp Ban kiểm soát về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý công nợ Công ty đến 30/09/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191122_20191122--GSP--CBTT-Bien-Ban-Hop-BKS.pdf