AAM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Hai 2020 10:14:00

AAM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 101553_ng-nien-nam-2019.pdf