TMT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Ba 2020 13:25:00

TMT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã CK: TMT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 133053_HDCD-TN-nam-2020.pdf