TMT: Thông báo hủy ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Tư 2020 10:01:00

TMT: Thông báo hủy ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã CK:TMT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200414_20200414--TMT--Thong-bao-huy-ngay-DKCC.pdf