VCB: HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Tư 2020 13:20:00

VCB: HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo HĐQT chấp thuận nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT như sau:


Tài liệu đính kèm
 132257_oi-ben-lien-quan.pdf