FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/04/2020 đến 05/05/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Năm 2020 17:42:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/04/2020 đến 05/05/2020

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/04/2020 đến 05/05/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173802_0-den-05.05.2020.pdf