FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 04/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Năm 2020 17:40:00

FUCVREIT: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 04/2020

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam công bố Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 04/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173812_cao-thang-4.2020.pdf