FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/05/2020 đến 12/05/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Năm 2020 16:17:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/05/2020 đến 12/05/2020

 Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/05/2020 đến 12/05/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 162001_-6-den-12.5.2020.pdf